Korzystamy z plików cookie

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszy odbiór naszej strony. Przeglądając stronę zgadzasz się na użycie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat kliknij TUTAJ. OK

Polska — Polityka prywatności firmy Kao (Wielka Brytania) Limited („Kao”)

W firmie Kao, szanujemy Twoją prywatność i podejmujemy stosowne kroki mające na celu ochronę prywatności. Polityka ta odnosi się tylko do strony internetowej, na której została umieszczona, a nie stosuje się do jakichkolwiek innych stron internetowych lub usług firmy Kao. Poprzez dostęp lub korzystanie z niniejszej strony internetowej, użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Niniejsza polityka prywatności jest ważna i została ostatnio zaktualizowana 14 maja 2015.

JAKIE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH GROMADZIMY?

Dane osobowe

Niniejsza strona internetowa jest zbudowana w taki sposób, że ogólnie rzecz biorąc można ją odwiedzić bez ujawniania danych osobowych. Gdy użytkownik zdecyduje się na przekazanie nam tych informacji, może mieć pewność, że będą używana wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Na niektórych stronach internetowych firmy Kao użytkownik może używać formularzy pozwalających na wprowadzenie danych do celów kontaktowych, subskrypcji informacji, zarejestrowania konta, udziału w wydarzeniach promocyjnych lub w innych celach. Typy danych osobowych zebranych na tych stronach mogą obejmować imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail. Możemy również poprosić o dobrowolnie przekazanie nam informacji dotyczących swoich zainteresowań osobistych i zawodowych, danych demograficznych, doświadczenia z naszymi produktami i preferencji dotyczących sposobu kontaktowania się.

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, chyba że użytkownik je nam poda.W przypadku wysłania nam wiadomości e-mail lub udzielenia odpowiedzi na pytania umieszczone na tej stronie internetowej użytkownik dobrowolnie przekazuje nam te informacje w celu użycia w sposób opisany w niniejszej polityce. Nie należy wysyłać do nas danych osobowych, jeśli nie chce się, aby te dane znalazły się w naszej bazie danych.

Informacje dotyczące działania

Firma Kao może rejestrować interakcję użytkownika z naszymi reklamami, naszymi stronami internetowymi, wiadomościami e-mail i innymi aplikacjami, które oferujemy za pośrednictwem danych Clickstream i plików Cookie. „Dane Clickstream” to zarejestrowane dane na temat elementów klikniętych przez użytkownika podczas przeglądania niniejszej strony internetowej. Te dane mogą nam powiedzieć, jakiego typu komputera i przeglądarki użytkownik używa oraz jaki był adres strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na niniejszą stronę internetową.

„Pliki Cookie” to małe pliki tekstowe umieszczone na komputerze przez stronę internetową w celu ułatwienia i poprawy komunikacji i interakcji z tą stroną internetową, w których zapamiętane są preferencje użytkownika i dane zbiorcze (tj. niebędące danymi osobowymi). Wiele stron internetowych, w tym nasza, używa plików cookie do tych celów.

Strona internetowa może również zawierać pliki cookie ustawione przez inne firmy, w tym Google, które 1) pomagają nam zbadać wydajność naszej strony internetowej, 2) umożliwiają udostępnianie stosownych informacji i reklam użytkownikowi w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkownika i innych odwiedzających na tej stronie internetowej, oraz 3) pomagają nam zmierzyć interakcje użytkownika z reklamami firmy Kao wyświetlanymi na innych stronach internetowych. Na koniec firma Kao będzie używać danych pochodzących z reklam Google bazujących na zainteresowaniach, bądź z danych pochodzących z badania użytkowników przez inne firmy, takich jak wiek, płeć i zainteresowania, ora własnych danych, aby możliwe było dostarczenie reklam odpowiednich dla użytkownika, bazujących na profilu demograficznym użytkownika i jego zainteresowaniach. W szczególności niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące funkcje Google Analytics we wszystkich kampaniach reklamowych w Internecie: Remarketing (wyświetlanie reklam na stronach w całej sieci Internet), raporty wyświetleń sieci reklamowej Google, integracja menedżera kampanii DoubleClick oraz raportowanie danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics.

Użytkownik może wypisać się z wyświetlania reklam z użyciem Google Analytics i dostosować reklamy sieci Google za pomocą strony Ustawienia reklam lub Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć tutaj.

Można wyłączyć lub ograniczyć umieszczanie pliku cookie na komputerze lub usunąć je z przeglądarki poprzez dostosowanie przeglądarki internetowej oraz ustawień wtyczki przeglądarki, w którym to przypadku przeglądanie strony internetowej będzie nadal możliwe, ale niektóre jej funkcje mogą ulec zakłóceniu.

Pliki cookie na naszej stronie internetowej

Podajemy niniejsze informacje w ramach naszej inicjatywy zachowania zgodności z najnowszymi przepisami oraz by zagwarantować, że postępujemy w sposób uczciwy i przejrzysty w odniesieniu do prywatności użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Wiemy, że właśnie tego oczekują od nas użytkownicy i pragniemy zagwarantować, że pracujemy nad szeregiem innych usprawnień dotyczących prywatności i plików cookie na niniejszej stronie internetowej.

Narzędzia firmy Kao służące do „udostępniania”

Jeśli użytkownik skorzysta z możliwości „udostępnienia” zawartości firmy Kao znajomym za pośrednictwem sieci społecznościowych — takich jak Facebook i Twitter — te strony internetowe mogą przesłać użytkownikowi pliki cookie. Nie kontrolujemy ustawień tych plików cookie, więc sugerujemy sprawdzanie stron internetowych innych firm w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ich plików cookie i sposobu zarządzania nimi.

Zarządzanie plikami cookie

Jeśli pliki cookie nie są włączone na komputerze, będzie to oznaczać, że niektóre części strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, nie zapewniając komfortu obsługi. Użytkownik wciąż jednak będzie mógł wyświetlać pewne fragmenty naszej strony internetowej, co może być wystarczające dla niektórych użytkowników. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookie na komputerze, można zapoznać się z naszym przewodnikiem dotyczącym włączania plików cookie, który dostępny jest tutaj.

Dalsze informacje na temat plików cookie

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz sposobu zarządzania nimi, należy odwiedzić stronę www.aboutcookies.org (otwiera się w nowym oknie — należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych).

Informacje pochodzące od dzieci

Firma Kao nie zamierza gromadzić danych osobowych uzyskanych od dzieci w wieku do lat 13. Firma Kao będzie utrzymywać procedury w celu zapewnienia, że dane osobowe pochodzące od dzieci w wieku do lat 13 będą gromadzone po uzyskaniu jawnej zgody rodzica lub opiekuna takiego dziecka. Jeśli dziecko w wieku do lat 13 przekaże firmie Kao dane osobowe bez takiej zgody, firma Kao poprosi, aby rodzic lub opiekun dziecka skontaktował się z firmą Kao za pomocą naszej strony Kontakt z nami w celu poinformowania nas o tym fakcie. Firma Kao dołoży wszelkich starań, aby usunąć takie informacje ze swojej bazy danych.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY POZYSKANE DANE?

Firma Kao wykorzystuje pozyskane informacje w celu zrozumienia potrzeb użytkownika i dostarczania lepszych produktów i usług. Firma Kao może użyć zgromadzonych danych w celu spersonalizowania strony internetowej, dostosowania przyszłych komunikatów oraz przesyłania dostosowanych ofert, tak jak to opisano poniżej. Od czasu do czasu firma Kao może wykorzystywać dane osobowe w celu skontaktowania się z użytkownikiem w związku z badaniem rynku lub przekazania informacji marketingowych, którymi użytkownik może być zainteresowany. Użytkownik zawsze będzie miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich kontaktów.

Firma Kao może udostępnić przekazane jej przez użytkownika dane osobowe innym oddziałom firmy Kao lub spółkom zależnym pod warunkiem, że takie oddziały lub spółki zależne kierują się zasadami ochrony prywatności podobnymi do opisanych w niniejszej polityce.

Firma Kao może zezwolić swoim sprzedawcom i podwykonawcom na dostęp do danych osobowych, ale będzie to możliwe jedynie w związku z usługami świadczonymi dla firmy Kao. Firma Kao nie zezwala im na użycie danych osobowych na własny użytek. Firma Kao może ujawnić dane osobowe, jeśli będzie tego wymagało prawo lub proces prawny.

Firma Kao może ujawnić dane osobowe w przypadku podejrzenia oszustwa, szykany lub innego naruszenia prawa, obowiązujących przepisów lub warunków i polityki niniejszej strony internetowej.

W przypadku sprzedaży, połączenia, likwidacji, rozpadu, reorganizacji lub przejęcia firmy Kao lub jednostki biznesowej Kao, informacje na temat użytkownika zgromadzone przez firmę Kao mogą zostać sprzedane lub przekazane w inny sposób. Jednakże będzie to miało miejsce wyłącznie wtedy, gdy strona nabywająca informacje zgodzi się na użycie danych osobowych w sposób istotnie podobny do opisanego w niniejszej polityce.

Loterie, konkursy i inne promocje mogą określać dodatkowe sposoby użycia danych osobowych w ramach takich promocji.


Poniżej znajduje się lista głównych używanych przez nas plików cookie oraz informacje dotyczące ich przeznaczenia.

Plik cookie i stan

Nazwa pliku cookie

Podmiot

Przeznaczenie

AddThis

(opcjonalny)

_atuvc

xtc

uid

uvc

bt2

dt

loc

Nasza firma

AddThis umożliwia umieszczenie przycisków sieci społecznościowych na stronach naszych produktów, które pozwalają na udostępnienie ulubionych w serwisach Twitter, Facebook, Google+ lub za pośrednictwem poczty e-mail.

AddThis używamy również do pomiaru sposobu użycia sieci społecznościowych przez naszych odwiedzających do udostępniania zawartości z naszej strony internetowej.

Gromadzone dane są

  • anonimowe (używana przeglądarka, data/godzina wizyty lub kliknięcia, rodzaj sprzętu/oprogramowania oraz wyświetlane strony) lub  

  • pseudonimowe (adres IP użytkownika).


Dane zbiorcze i anonimowe mogą być udostępniane innym firmom w postaci spostrzeżeń i analiz skuteczności rynkowej/branżowej.

Aby zarządzać plikami cookie AddThis, patrz http://www.addthis.com/privacy (otwiera się w nowym oknie — należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych).  

Google Analytics

(opcjonalny)

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

Nasza firma

Google Analytics pomaga nam zobaczyć, jak odwiedzający dostają się na naszą stronę internetową i w jaki sposób po niej nawigują, dzięki czemu możemy przez cały czas ulepszać stronę internetową.

Gromadzone dane są

  • anonimowe (reklamy, które mogły zostać wyświetlone, używana przeglądarka, data/godzina wizyty, informacje demograficzne oraz wyświetlane strony) lub   

  • pseudonimowe  (adres IP użytkownika). 


Dane zbiorcze i anonimowe mogą być udostępniane innym firmom w postaci spostrzeżeń i analiz skuteczności rynkowej/branżowej.

Aby zarządzać plikami cookie Google Analytics, patrz  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ (otwiera się w nowym oknie — należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych).

New Relic

(opcjonalny)

JSESSIONID

Inna firma

New Relic umożliwia monitorowanie wydajności na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia, że interakcja użytkownika, będącego klientem, z naszą marką jest możliwie najlepsza.


Gromadzone dane są

  • anonimowe (reklamy, które mogły zostać wyświetlone, używana przeglądarka, data/godzina wizyty, informacje demograficzne oraz wyświetlane strony) lub   

  • pseudonimowe (adres IP użytkownika).  


Dane zbiorcze i anonimowe mogą być udostępniane innym firmom w postaci spostrzeżeń i analiz skuteczności rynkowej/branżowej.

CookieAcceptance

(niezbędny)

CookieAcceptance

Nasza firma

Ten plik cookie rejestruje, czy użytkownik zaakceptował korzystanie z plików cookie na niniejszej stronie internetowej. Nie zawiera on żadnych innych informacji. Ten plik cookie pozostaje na komputerze po opuszczeniu strony internetowej.

Flash Cookies

Flash Cookies

Inna firma

Ta strona internetowa używa technologii Flash do wyświetlania użytkownikowi zawartości wideo. Aby poprawić działanie, na komputerze mogą zostać umieszczone pliki Flash Cookies z zapisanymi preferencjami użytkownika. Pliki Flash Cookies zarządzane są w nieznacznie inny sposób niż pliki cookie przeglądarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania nimi, należy odwiedzić stronę www.adobe.com/products/flashplayer/security Ograniczenie użycia plików Flash Cookies może negatywnie wpłynąć na interakcje z naszą marką.

GROMADZENIE PRZEZ INNE FIRMY I UDOSTĘPNIANIE

Czasami dane osobowe mogą być pozyskiwane od użytkownika w imieniu firmy Kao oraz innej firmy, określonej w chwili pozyskania. Może to obejmować wspólne promocje z innymi markami. W takich przypadkach dane osobowe mogą być przekazane zarówno firmie Kao, jak i takiej innej firmie. Podczas gdy firma Kao będzie używać danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce, firma trzecia będzie używać danych osobowych w sposób określony w jej własnej polityce prywatności. Takie firmy trzecie mogą gromadzić informacje na temat aktywności użytkownika w czasie i na wielu różnych stronach internetowych. Dlatego należy przejrzeć takie polityki przed podaniem danych osobowych. Firma Kao nie ponosi odpowiedzialności za działania takich firm trzecich.

UKIERUNKOWANE TREŚCI I WIADOMOŚCI

Uważamy, że zawartość, wiadomości i reklamy są bardziej odpowiednie i cenniejsze, gdy bazują na zainteresowaniach, potrzebach i danych demograficznych użytkownika. Dlatego możemy dostarczać zawartość, wiadomości i reklamy dostosowane do użytkownika, bazujące na wcześniejszych czynnościach wykonywanych na naszych stronach internetowych oraz informacjach, które zostały nam przekazane lub które zebraliśmy zgodnie z niniejszą polityką. Na przykład, jeśli użytkownik wykonując czynności na naszej stronie internetowej wyraził wcześniej zainteresowanie w produktach do pielęgnacji włosów, możemy dostarczać więcej informacji na temat produktów do pielęgnacji włosów niż innych produktów, co do których użytkownik nie wyraził zainteresowania podczas interakcji z naszą stroną internetową. Pomimo iż możemy używać tych informacji do dostosowania zawartości dostarczanej użytkownikowi, wciąż będziemy obsługiwać i zabezpieczać dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką.

Poprzez użycie usług firmy Google (opisanych wyżej), plików cookie umieszczanych na tej stronie internetowej oraz plików cookie umieszczanych przez inne firmy na tej stronie internetowej lub innych odwiedzanych stronach internetowych, możemy sprawić, że reklamy i zawartość tej strony internetowej i na innych stronach internetowych będą bazować na aktywności użytkownika w czasie i na innych stronach internetowych. W większości przypadków firma Kao jest po prostu dostawcą zawartości i nie jest bezpośrednio w posiadaniu takich informacji na temat zachowania użytkownika w sieci Internet. Użytkownik może ograniczyć takie ukierunkowane reklamy poprzez ustawienie blokowania przez przeglądarkę plików cookie innych firm lub odwiedzając stronę www.aboutads.info/consumers w celu uzyskania dalszych informacji na temat takich praktyk reklamowych i opcji dotyczących takich praktyk na stronie www.aboutads.info/choices.

Nie reagujemy ani nie honorujemy sygnałów „nie śledzić” (określanych skrótem DNT) lub podobnych mechanizmów przesyłanych przez przeglądarki internetowe.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Firma Kao nie będzie wykorzystywać ani przekazywać informacji udostępnionych online w sposób odbiegający od określonego w niniejszej polityce bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, który będzie musiał wyrazić na to zgodę.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych i usług. Może to obejmować kliknięcie przycisku „Kup teraz” lub użycie podobnej funkcji, co spowoduje przejście do stron internetowych innych sprzedawców, na których będzie można przeglądać lub dokonać zakupu produktów firmy Kao. Nie kontrolujemy takich stron internetowych i usług innych firm i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania ani praktyki ochrony prywatności. Obecność łącza na naszej stronie internetowej nie oznacza, że zachęcamy do użycia takiej strony internetowej lub usługi innej firmy, ani że ją sprawdziliśmy. Zachęca się użytkownika do dokładnego przejrzenia polityk i praktyk każdej odwiedzanej strony internetowej i usługi.

ZABEZPIECZENIA

Firma Kao zobowiązana jest do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych informacji. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, utrzymać dokładność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystywanie danych osobowych, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i kierownicze w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych online. Jeśli udostępniamy użytkownikowi bezpośrednie środki utrzymywania własnych informacji w bazie danych, na przykład za pomocą aplikacji „centrum profilu”, użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie stosownych środków zapobiegawczych w celu ochrony danych lokowania, takich jak identyfikator i hasło. Firma Kao nie ponosi odpowiedzialności za złamanie zabezpieczeń w wyniku utraty lub kradzieży danych logowania.

INFORMACJE JAWNE

Wszelkie wysyłane do nas komunikaty lub materiały za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób, w tym dane, pytania, komentarze, sugestie lub podobne są i będą przez nas traktowane jako informacje niejawne i niezastrzeżone. Z wyjątkiem zakresu jawnie opisanego w niniejszej polityce, wszelkie przesyłane do nas lub umieszczane dane mogą być przez nas wykorzystywane do dowolnego celu, w tym w szczególności reprodukowane, ujawniane, przesyłane, publikowane, emitowane i umieszczane. Użytkownik zgadza się na swobodne wykorzystywanie przez nas pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych we wszelkich wysyłanych do nas komunikatach nieodpłatnie i do dowolnego celu, w tym w szczególności do opracowywania, produkcji i marketingu produktów i usług z wykorzystaniem takich informacji. Ponadto użytkownik potwierdza, że wszelkie wysłane do nas pliki multimedialne (np. zdjęcia, filmy itd.) stanowią własność użytkownika i posiada on zgodę wszelkich przedstawionych w tych plikach osób na przeniesienie praw na firmę Kao.

DOSTĘP DO INFORMACJI I KORYGOWANIE INFORMACJI / REZYGNACJA

Firma Kao będzie utrzymywać uzasadnione procedury, umożliwiające osobom uzyskanie danych do ich danych osobowych i preferencji. Firma Kao skoryguje wszelkie niedokładne lub niekompletne informacje, bądź umożliwi zmianę indywidualnego poziomu pozwolenia użytkownika. Można to zrobić poprzez kontakt z nami i przekazanie stosownych szczegółów dotyczących żądania.

Abyśmy przestali korzystać danych osobowych użytkownika i usunęli je z listy aktywnych użytkowników, należy skontaktować się z nami i przekazać szczegóły niezbędne do realizacji żądania. Będziemy przetwarzać i honorować takie żądania w rozsądnym czasie od otrzymania żądania. Jednakże, mimo iż możemy usunąć dane osobowe z naszej listy aktywnych użytkowników, nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie danych osobowych z list innych firm, którym zostały one przekazane zgodnie z niniejszą polityką, jak na przykład partnerom biznesowym.

Zgodnie z powyższym opisem, użytkownik ma możliwość rezygnacji z niektórych ukierunkowanych reklam poprzez ustawienie przeglądarki na blokowanie plików cookie innych firm lub odwiedzenie strony www.aboutads.info/choices.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w powyższej sekcji, możemy utrzymywać i kontynuować korzystanie z informacji zebranych w ramach niniejszej polityki prywatności tak długo, jak długo istnieje biznesowa potrzeba posiadania takich informacji.

UWAGI I PYTANIA

W razie uwag lub pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub danych osobowych zachęcamy do skorzystania ze strony Kontakt.

STANY ZJEDNOCZONE

Niniejsza strona internetowa i powiązane z nią bazy danych są utrzymywane w Stanach Zjednoczonych. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej użytkownik wyraża dobrowolną i szczególną zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych na terenie Stanów Zjednoczonych i wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Firma Kao będzie, i zastrzega sobie do tego prawo, modyfikować i aktualizować niniejszą politykę bądź powiązane z nią praktyki biznesowe w dowolnej chwili i według własnego uznania. Wszelkie takie istotne zmiany zostaną tu zamieszczone. Jednakże firma Kao nie wprowadzi istotnych zmian w niniejszej polityce, na przykład dotyczących sposobu ujawniania danych osobowych, bez umożliwienia użytkownikowi rezygnacji w przypadku takich różnic w użyciu.